Notice: Undefined index: meta_description in /www/2dinautoradio.cz/2dinautoradio.cz/catalog/model/extension/module/hb_seo_snippets.php on line 293 Reklamace

Reklamace

Na veškeré zboží z naší nabídky poskytujeme záruku 24 měsíců (platí i pro firmy). Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno přes webový katalog 2dinAutoradio.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u nás je přiložena faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Při reklamaci vady výrobku doporučujeme pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit fakturu vystavenou v 2dinAutoradio. Pokud dodavatel přikládá k výrobku svůj záruční list, doporučujeme současné předložení originálního záručního listu dodavatele.

Uplatnění reklamace:

Každou reklamaci vyřídíme k vaší spokojenosti individuální cestou a v souladu s platným právním řádem. Pokud zakoupené zboží vykazuje v záruční době vadu nezpůsobenou nevhodným zacházením či použitím, máte právo zboží reklamovat.

1) Před zasláním zboží na reklamaci vložte váš požadavek do reklamačního formuláře.

2) Pro urychlení reklamačního procesu doporučujeme spolu se zbožím zaslat reklamační protokol (vytisknout zde).

 

Na vyřízení reklamace máme 30 dní od přijetí reklamované zboží. Průměrně reklamaci vyřizujeme za 9 dní od přijetí.

Adresa pro zaslání reklamace:

CARMES s.r.o.
Husova 1252/75
Plzeň
301 00

Reklamované zboží zasílejte pojištěným balíčkem s podacím lístkem Českou poštou. Předejdete tak jeho ztrátě při zasílání.

Reklamaci nelze uplatnit v těchto případech:

  • vypršením záruční lhůty
  • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
  • zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí


Pokud je nefunkčnost produktu způsobena výše vypsanými případy, neneseme za dané nefunkční zboží zodpovědnost.